Blanketter och formulär


Bud och transport

Fraktsedel för lab-glas & sekretessavfall
För lab-glasavfall (ej smittförande) och sekretessavfall.
Lab-glas avfall paketeras i kartong som emballeras ordentligt. Sekretessavfall packas i säckar.
Avfallet ska märkas med avsändare och innehåll (förslagsvis kopia av fraktsedeln).

Godsdeklaration för farligt gods-avfall
För stickande, skärande & smittförande avfall. Gäller även läkemedelsavfall.
Klisteretikett måste sitta på lådan (30 Liter eller 60 Liter).
UN-nummer ska stämma överens med det som ska sitta på lådan och som finns på godsdeklarationen. Se instruktioner här.

Godsdeklaration för elavfall

Rutiner för hantering av specialavfall
På avdelningar, kliniker, vårdcentraler och mottagningar.


Godstransport med Waxholmsbolaget