Beställningsrutiner

Beställningar ska vara MediCarrier tillhanda senast kl 14.00 två vardagar före överenskommen leveransdag, om inte annat avtalats.

Vi tar emot beställningar via elektronisk order från ClockWork och Agresso, eller via vår webbshop.
Vid elektronisk order via ClockWork eller Agresso, beställ enligt lokal instruktion på ert sjukhus.

Mindre beställningar och tilläggsbeställningar på upp till sex artiklar kan tas emot av kundtjänst mot en avgift (se prislista) på telefon 08-123 128 00. Ni behöver ha artikelnummer och kundnummer tillhanda.

På order understigande 350 kronor exklusive moms tillkommer en småorderavgift (se prislista).

Tilläggstjänster
MediCarrier erbjuder följande tilläggstjänster som debiteras enligt prislista:

  • Telefonbeställning – Komplettering av order eller ny order, max sex artiklar, per telefon.
  • Snabborder – Leverans under dagen, senast kl. 18:00. Sista order tas emot av kundtjänst kl. 10:00 samma dag. Max 6 artiklar.
  • Expressorder – Leverans inom tre timmar. Sista order tas emot av kundtjänst kl. 14:30 samma dag. Max 6 artiklar.

För att beställa tilläggstjänster v.g. kontakta kundtjänst på telefon 08-123 128 00.

Returer
Kylvaror och ej lagerhållna produkter har ej returrätt.
Se mer info här: Returer och reklamationer