Nyheter

Beställningsbara operationsmössor

Senast uppdaterad: 2021-03-11

I Region Stockholm finns det för tillfället relativt gott om operationsmössor i olika former, även om alla modeller, t.ex. kosackmössor, inte är tillgängliga.

Från och med den 7:e september kommer grundläggande artiklar för operationsmössor att göras beställningsbara för alla MediCarriers kunder via de normala beställningsvägarna.

I bilagan beskrivs hur du som vårdgivare ska göra för att beställa operationsmössor. Alla beställningar går genom ordinarie beställningssystem.

Det är viktigt att komma ihåg att beställningen görs på befintliga artikelnummer men en likvärdig ersättningsartikel levereras. Ersättningsartiklarna kommer inte att läggas upp som nya, utan de kommer fungera som ersättare för ordinarie artiklar. Artiklarna har liknande egenskaper och är bedömda som att vara likvärdiga.

Observera att alla tidigare order som placerats på operationsmössor, och som inte är levererade, kommer att makuleras den 8:e september. Det innebär att för att få en ersättningsartikel måste varje vårdgivare göra nya beställningar på nedan angivna artikelnummer.

Operationsmössor

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading