Beställning av namn- och professionsskyltar

MediCarrier kommer per den 16 augusti 2021 att upphöra med all tillverkning av namn- och professionsskyltar.

Beställning av skyltar från och med den 16 augusti 2021 görs genom avrop på Ramavtal SLL255 Skyltar med tillhörande tjänster samt foliering genom beställning på Skyltbolaget i Nykvarn AB:s hemsida http://w114597.shop.abicart.se.

Storlek och utseende på skyltarna kommer inte att förändras.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver vägledning.

informationsmaterial.rlk@regionstockholm.se