Beställ transport av sterilgods

Schemalagd eller sporadisk hämtning/leverans av sterilgods beställs via MediCarriers kundportal.

Vid orderläggning i kundportal så genereras kollinummer och streckkodsetiketter som avsändare måste fästa på lådorna. Om etikett ej sitter fast på lådan så kan chaufför inte hämta godset.

Schemalagd transport upphämtas och/eller levereras enligt överenskommelse. Leverans av upphämtat gods till mottagare sker vid nästa leveranstillfälle (tidigast vardagen efter upphämtning).

Vid sporadisk transport sker upphämtning nästkommande vardag (dag 1) och levereras senast vardagen efter (dag 2) mellan kl. 08:00-16:00.

För inloggningsuppgifter till kundportalen, samt vid frågor, kontakta transportledning.medicarrier@regionstockholm.se.