Nyheter

Nytt avtal Bencement SLL587

Meddelande från Region Stockholms Upphandlingsavdelning:

SLL har ett nytt avtal för Bencement gällande från 9 januari 2019.

Avtalet innehåller förbrukning för Bencement. Förutom Bencement ingår följande i avtalet: Blandningssystem, cementrestriktorplugg, cementspacer, gjutformar samt cementkompressor för press av bencement.

Frekventa artiklar beställs via MediCarrier och sällanköp så som instrument, spacer och gjutformar beställs direkt från leverantör.
Instrument flergångs tillhörande avtalad förbrukning såsom pedal, plugginförare och spruta ska tillhandahållas kostnadsfritt, offererade priser får endast faktureras i det fall kliniken använt instrumentariet oaktsamt så de gått sönder.

Mer information finns i avtalskatalogen www.upphandling.sll.se/avtal
Har ni några frågor avseende avtalet så kontakta Lise-Lott Littunen, avtalscontroller (lise-lott.littunen@sll.se)

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading