Prisjustering – Transporttjänster

För att stötta våra leverantörers kraftigt ökade drivmedelskostnader kommer vi inom kort övergå till månadsvis indexjustering istället för årlig. Det kommer medföra att vi oftare index-justerar priset ut mot kund. Vi kommer att tillämpa samma index (SÅ index) som vi tidigare har inskrivet i våra transportavtal per bränsletyp, men med ökad frekvens. Vi kommer inom … Läs mer

Ombudsrapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket fr.o.m. 22 december

Från och med 22 december 2021 kommer MediCarrier att kunna rapportera som ombud åt Avfallsproducenter till Naturvårdsverkets avfallsregister. Detta innebär att vi även uppdaterar beställningsformuläret för hämtning av farligt avfall, samt att vi uppdaterar godsdeklarationen ni kan ladda ner via hemsidan. Observera att detta i nuläget inte gäller El-avfall utan endast Stickande/ Skärande/ Smittförande avfall och … Läs mer

Ombudsrapportering av farligt avfall

Från och med december 2021 kommer MediCarrier att kunna rapportera som ombud åt Avfallsproducenter. Exakt startdatum för denna tilläggstjänst är ännu inte fastställt, utan vi kommer att gå ut med den informationen i ett senare skede. Tillsvidare hittar ni mer information i Infobladet: Ombudsrapportering av Farligt Avfall till Avfallsregistret. Vid frågor är ni välkomna att … Läs mer