Nyheter

Antigentester finns åter i saldo – leveranser sker på ordinarie leveransdag

Antigentester med artikelnummer P2021 finns åter i saldo och MediCarrier kommer från och med måndag 31/1 att åter börja leverera ut dessa till kunder som har beställt. Inneliggande order kommer att levereras ut på ordinarie leveransdag. Leverans kommer även att ske till akutsjukhusens beredskapsförråd om så önskas.

Notera! Eftersom efterfrågan på antigentester i dagsläget är väsentligt högre än tillgången har de antigentester som nu kunnat levereras en kort hållbarhet på 1,5- 2 månader. Ha detta i beaktande när ni lägger order. Vi vill fortsatt uppmana samtliga kunder att enbart lägga order efter behov i närtid. Genom att lägga små och frekventa order hjälper ni oss att säkerställa att saldot räcker till så många som möjligt. Vår Kundtjänst kan i vissa fall komma att minska stora order.

På grund av stor sjukfrånvaro hos MediCarrier ber vi er att vara mycket restriktiva med snabborder under de kommande veckorna.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading