Nyheter

Personalkläder, Clean Air Suit, från Mölnlycke ersätts tillfälligt

MediCarrier flödar personalkläder från Logonet med artikelnummer COR383-COR396 som tillfällig ersättning för ordinarie personalkläder med lågt fibersläpp (Clean Air Suit) från Mölnlycke, till dess saldot är slut.

Anledningen är att MediCarrier har ett saldo av tillfälliga så kallade COR-artiklar som behöver användas upp.

Ni hittar tabell över berörda artiklar här.

Bakgrund

Som tidigare informerats om har MediCarrier fortsatt ett flertal så kallade COR-artiklar i lagersaldot, det vill säga artiklar som köpts in för att ordinarie ramavtalsleverantörer inte kunnat leverera den mängd som vården efterfrågat under pandemin. Det gäller framför allt nitrilhandskar, andningsskydd, munskydd, desinfektion, skyddsrockar, sprutor och kanyler.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att använda det som är inköpt, för att sedan gradvis fasa över till ordinarie artiklar. Vissa COR-artiklar kommer behöva användas hela 2022. Om COR-artiklar inte används kommer det innebära en dubbel kostnad för regionen – den redan inköpta artikeln som kasseras och en ny artikel som ersätter.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Lists*

Loading